Spoznávame Slovensko, Vlastiveda II. diel (SL)  108.00 € s DPH
(90.00 € bez DPH)

 • Kód produktu: 440-02SL

Výučbový program približuje žiakom prostredníctvom textov, množstva fotografií, videí a máp súčasnú podobu a smerovanie našej krajiny.


Výučbový program obsahuje:

 • 415 interaktívnych výučbových stránok
 • 1 109 fotografií a 16 videí
 • 60 máp


Výučbový program sa zameriava na 6 tematických celkov:

Všeobecne o SR

 • Základné údaje o SR
 • SR ako člen EÚ
 • Hlavné mesto Bratislava
 • Štátne symboly (vrátane ukážky štátnej hymny)
 • Vývoj územia SR na mapách: od Samovej ríše po súčasnosť
 • Rekordy SR

Povrch

 • Charakteristika povrchu
 • Nížiny a vysočiny
 • Pohoria: Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Malé Karpaty
 • Jaskyne

Podnebie a vodstvo

 • Charakter podnebia
 • Povrchová voda – rieky, priehrady, jazerá a plesá
 • Podzemná voda – zdroj pitnej vody
 • Pitná a odpadová voda
 • Minerálne a termálne pramene, kúpele

Rastlinstvo a živočíšstvo

 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo

Územné členenie SR

 • Členenie SR na samosprávne kraje
 • Kraje SR

Premeny krajiny

 • Vplyv človeka na krajinu, typy krajiny
 • Život na vidieku a v meste
 • Poľnohospodárstvo SR
 • Priemysel SR
 • Lesníctvo SR
 • Doprava SR


Súčasťou výučbového programu sú aj témy:

 • Orientácia v okolí a prírode
 • Ako sa pripraviť na výlet do hôr

PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.