Maloobchod


Nástenné mapy

Tabuľky A3

Tabuľky A4, A5

Môj prvý domček

Môj kalendár

Detská mapa sveta – puzzle

Ponuka nástenných máp a tabuliek pre maloobchod:

rozmer 140 x 100 cm
X47310 Slovenská republika – administratívna mapa 
X14400 Svet – politický s vlajkami štátov, anglický popis
PO00 001 Svet – satelitný, anglický popis
1003-08 Detská mapa sveta, slovenský popis (120 x 80 cm)
rozmer 100 x 70 cm
B207-08 Európa – politická, slovenský popis
B47300 Slovenská republika – všeobecnogeografická, slovenský popis
B208-08 Svet – všeobecnogeografický, slovenský popis
PO01 001 Svet – satelitný, anglický popis
rozmer A3
47303-3 SR na tématických mapách
47305-3 SR fyzická/administratívna
47308-3 SR ochrana prírody a krajiny
47350-3 SR vlastivedná 
4400-083 SR – naša vlasť
4410-083 SR – cesta k samostatnosti
260-3 Basic Facts about Great Britain
261-3 Basic Facts about USA
262-3 Basic Facts about Australia & NZ
264-3 Basic Facts about London
265-3 Basic Facts about the Czech Republic
266-3 Basic Facts about Canada
3021-3 Deutschland im Überblick
3022-3 Österreich im Überblick
263-3 La France en faits et chiffres
47323-083 Zem a jej stavba / Pohyb litosf. dosiek
47324-083 Vnútorné geologické procesy
27400-083 Svet fyzický / politický
27415-083 Zemské pologule a prírodné naj 
27430-083 Svet, prírodné zložky a oblasti Zeme 
27435-083 Svet, prírodné zložky a oblasti Zeme II
28000-083 Európa fyzická/politická
41900-3 USA fyzická/politická
42000-3 Kanada fyzická
60120-3 Rakúsko/Švajčiarko fyzické
24400-3 Nemecko polit. / Nem.hovoriace krajiny
27470-083 Svetové náboženstvá
53910-083 Pravek 
53940-083 Staroveké Grécko
53930-083 Staroveký Rím
53920-083 Sťahovanie národov / Veľká Morava
53500-083 Zámorské objavy / Humanizmus a renesanc.
53510-083 Dejiny Európy (1789 - 1871)
53520-083 Dejiny Európy (1918 - 1939)
54050-083 1. svetová vojna/Vznik ČSR
53525-083 2. svetová vojna, I.diel (1939 - 1943)
53526-083 2. svetová vojna, II. diel (1942 - 1945)
53540-083 Svet po roku 1945
2100-083 Dejiny literatúry, starovek
2105-083 Dejiny literatúry, stredovek
2113-3 Ľudovít Štúr
rozmer A4
1500-084 Abeceda
1506-084 Učíme sa čítať II
1300-084 Náuka o slove – hláska, slabika
1320-084 Veta – úvod
1410-084 Vetné členy
2010-084 Vybrané slová / slovné druhy
1601-084 Pády a pádové otázky
1620-084 Slovné druhy – časovanie
1631-084 Vzory podstatných mien
1640-084 Vzory prídavných mien
1650-084 Slovné druhy – zámená
1660-084 Slovné druhy – číslovky
1670-084 Slovné druhy neohybné / ohybné
1510-4 Malá násobilka 1 x 1
1511-4 Čísla 1 až 10, PLUS a MÍNUS
1512-4 Čísla 1 až 100
1513-4 Násobky čísel 1 až 10
1520-084 Základné jednotky
1550-084 Zlomky
1555-084 Percentá
1570-084 Geometria I
1575-084 Geometria – uhol
1577-084 Geometria – trojuholník
1580-084 Finančná gramotnosť, základné pojmy
1581-084 Rodinný rozpočet / Moja fin.gramotnosť
1860-084 Obilniny a trávy
1950-084 Životné prostredie I
1955-084 Životné prostredie II
47302-4 Pracovná mapa – Slovenská republika
27401-4 Pracovná mapy – Európa / Stredná Európa
27402-4 Pracovná mapy – Amerika / Afrika
27403-4 Pracovná mapy – Južná / Severná Ázia
27404-4 Pracovná mapy – Južná / Severná Amerika
27410-084 Základy kartografie
1210-084 Hudobná výchova, základy 1.diel
1220-084 Hudobná výchova, základy 2.diel
1240-084 Hudobné nástroje
1241-084 Symfonický orchester / Komorné súbory
1910-084 Dopravné značky
217-4 The Tenses
251-4 Pronouns
252-4 Irregular Verbs
253-4 English Alphabet
255-4 Basic English I
256-4 Basic English II
257-4 Basic English III
258-4 Basic English IV
259-4 Basic English V
254-4 Basic English VI
3011-4 Der bestimmte Artikel
3013-4 Unregelmässige Verben
3014-4 Das Fürworthaus
3016-4 Das deutsche Alphabet
3017-4 Grundwissen Deutsch I
1800-094 Čas (NJ)
1800-124 Čas (AJ)
3030-054 Moja rodina (RJ)
3030-064 Moja rodina (FJ)
3030-094 Moja rodina (NJ)
3030-124 Moja rodina (AJ)
3031-054 Oblečenie a počasie (RJ)
3031-064 Oblečenie a počasie (FJ)
3031-094 Oblečenie a počasie (NJ)
3031-124 Oblečenie a počasie (AJ)
3032-044 Doprava (ŠJ)
3032-054 Doprava (RJ)
3032-064 Doprava (FJ)
3032-094 Doprava (NJ)
3032-124 Doprava (AJ)
3033-044 Šport (ŠJ)
3033-054 Šport (RJ)
3033-064 Šport (FJ)
3033-094 Šport (NJ)
3033-124 Šport (AJ)
3034-044 Povolania (ŠJ) 
3034-054 Povolania (RJ)
3034-064 Povolania (FJ)
3034-094 Povolania (NJ)
3034-124 Povolania (AJ)
4020-4 Ruská abeceda
4021-4 Základy ruského jazyka I
7505-084 Triedenie stavovcov
7510-084 Triedenie cicavcov
7500-084 Mačka domáca
7520-084 Bezstavovce I
7525-084 Bezstavovce II
7530-084 Bezstavovce III
7540-084 Hmyz I
7545-084 Vnútorné parazity
7565-084 Vírusy
7560-084 Stavba bunky
7600-084 Kostra človeka I
7610-084 Kostra človeka II
7620-084 Tráviaca sústava I
7630-084 Tráviaca sústava II
7640-084 Dýchacia sústava
7650-084 Cievna sústava
7660-084 Nervová sústava
7670-084 Pohybová sústava
7680-084 Zmyslové orgány
7690-084 Rozmnožovacia sústava
7550-084 Od kvetu k plodu I
7555-084 Od kvetu k plodu II
1965-084 Potravové siete – les
1970-084 Potravové siete – voda
1975-084 Potravové siete – lúka, pole
7700-084 Triedenie minerálov
7720-084 Geologická história Zeme
53550-084 Slnečná sústava / Zem v pohybe
8031-084 Mechanika tuhého telesa I
8032-084 Mechanika tuhého telesa II
9000-084 Periodická sústava prvkov / Vybrané prvky a ich zlúčeniny
9001-084 Laboratórne pomôcky
9002-084 Laboratórne aparatúry
9003-084 Laboratórny poriadok
50040-084 Liturgický rok
1900-084 Moja rodina
rozmer A5
1520-085 Základné jednnotky 
1540-085 Počítanie na číselnej osi
1560-085 Desatinné čísla
1571-085 Geometria II.
8030-085 Fyzikálne veličiny a jednotky
8080-085 Hustoty látok 
9010-085 Oxidy, názvoslovie
1810-085 Domáce zvieratá 
1825-085 Ovocie / zelenina z našej záhrady
1845-085 Stromy I. / Stromy II. 
1865-085 Obilniny a trávy
1880-085 Kríky
1890-085 Huby

Objednávkový formulár pre maloobchod

V príprave

Názov Zverejnené

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.