Spoločnosť STIEFEL EUROCART s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Maloobchod


Nástenné mapy

Tabuľky A3

Tabuľky A4, A5

Môj prvý domček

Môj kalendár

Detská mapa sveta – puzzle

Ponuka nástenných máp a tabuliek pre maloobchod:

rozmer 140 x 100 cm
X47310 Slovenská republika – administratívna mapa 
X14400 Svet – politický s vlajkami štátov, anglický popis
PO00 001 Svet – satelitný, anglický popis
1003-08 Detská mapa sveta, slovenský popis (120 x 80 cm)
rozmer 100 x 70 cm
B207-08 Európa – politická, slovenský popis
B47300 Slovenská republika – všeobecnogeografická, slovenský popis
B208-08 Svet – všeobecnogeografický, slovenský popis
PO01 001 Svet – satelitný, anglický popis
rozmer A3
47303-3 SR na tématických mapách
47305-3 SR fyzická/administratívna
47308-3 SR ochrana prírody a krajiny
47350-3 SR vlastivedná 
4400-083 SR – naša vlasť
4410-083 SR – cesta k samostatnosti
260-3 Basic Facts about Great Britain
261-3 Basic Facts about USA
262-3 Basic Facts about Australia & NZ
264-3 Basic Facts about London
265-3 Basic Facts about the Czech Republic
266-3 Basic Facts about Canada
3021-3 Deutschland im Überblick
3022-3 Österreich im Überblick
263-3 La France en faits et chiffres
47323-083 Zem a jej stavba / Pohyb litosf. dosiek
47324-083 Vnútorné geologické procesy
27400-083 Svet fyzický / politický
27415-083 Zemské pologule a prírodné naj 
27430-083 Svet, prírodné zložky a oblasti Zeme 
27435-083 Svet, prírodné zložky a oblasti Zeme II
28000-083 Európa fyzická/politická
41900-3 USA fyzická/politická
42000-3 Kanada fyzická
60120-3 Rakúsko/Švajčiarko fyzické
24400-3 Nemecko polit. / Nem.hovoriace krajiny
27470-083 Svetové náboženstvá
53910-083 Pravek 
53940-083 Staroveké Grécko
53930-083 Staroveký Rím
53920-083 Sťahovanie národov / Veľká Morava
53500-083 Zámorské objavy / Humanizmus a renesanc.
53510-083 Dejiny Európy (1789 - 1871)
53520-083 Dejiny Európy (1918 - 1939)
54050-083 1. svetová vojna/Vznik ČSR
53525-083 2. svetová vojna, I.diel (1939 - 1943)
53526-083 2. svetová vojna, II. diel (1942 - 1945)
53540-083 Svet po roku 1945
2100-083 Dejiny literatúry, starovek
2105-083 Dejiny literatúry, stredovek
2113-3 Ľudovít Štúr
rozmer A4
1500-084 Abeceda
1506-084 Učíme sa čítať II
1300-084 Náuka o slove – hláska, slabika
1320-084 Veta – úvod
1410-084 Vetné členy
2010-084 Vybrané slová / slovné druhy
1601-084 Pády a pádové otázky
1620-084 Slovné druhy – časovanie
1631-084 Vzory podstatných mien
1640-084 Vzory prídavných mien
1650-084 Slovné druhy – zámená
1660-084 Slovné druhy – číslovky
1670-084 Slovné druhy neohybné / ohybné
1510-4 Malá násobilka 1 x 1
1511-4 Čísla 1 až 10, PLUS a MÍNUS
1512-4 Čísla 1 až 100
1513-4 Násobky čísel 1 až 10
1520-084 Základné jednotky
1550-084 Zlomky
1555-084 Percentá
1570-084 Geometria I
1575-084 Geometria – uhol
1577-084 Geometria – trojuholník
1580-084 Finančná gramotnosť, základné pojmy
1581-084 Rodinný rozpočet / Moja fin.gramotnosť
1860-084 Obilniny a trávy
1950-084 Životné prostredie I
1955-084 Životné prostredie II
47302-4 Pracovná mapa – Slovenská republika
27401-4 Pracovná mapy – Európa / Stredná Európa
27402-4 Pracovná mapy – Amerika / Afrika
27403-4 Pracovná mapy – Južná / Severná Ázia
27404-4 Pracovná mapy – Južná / Severná Amerika
27410-084 Základy kartografie
1210-084 Hudobná výchova, základy 1.diel
1220-084 Hudobná výchova, základy 2.diel
1240-084 Hudobné nástroje
1241-084 Symfonický orchester / Komorné súbory
1910-084 Dopravné značky
217-4 The Tenses
251-4 Pronouns
252-4 Irregular Verbs
253-4 English Alphabet
255-4 Basic English I
256-4 Basic English II
257-4 Basic English III
258-4 Basic English IV
259-4 Basic English V
254-4 Basic English VI
3011-4 Der bestimmte Artikel
3013-4 Unregelmässige Verben
3014-4 Das Fürworthaus
3016-4 Das deutsche Alphabet
3017-4 Grundwissen Deutsch I
1800-094 Čas (NJ)
1800-124 Čas (AJ)
3030-054 Moja rodina (RJ)
3030-064 Moja rodina (FJ)
3030-094 Moja rodina (NJ)
3030-124 Moja rodina (AJ)
3031-054 Oblečenie a počasie (RJ)
3031-064 Oblečenie a počasie (FJ)
3031-094 Oblečenie a počasie (NJ)
3031-124 Oblečenie a počasie (AJ)
3032-044 Doprava (ŠJ)
3032-054 Doprava (RJ)
3032-064 Doprava (FJ)
3032-094 Doprava (NJ)
3032-124 Doprava (AJ)
3033-044 Šport (ŠJ)
3033-054 Šport (RJ)
3033-064 Šport (FJ)
3033-094 Šport (NJ)
3033-124 Šport (AJ)
3034-044 Povolania (ŠJ) 
3034-054 Povolania (RJ)
3034-064 Povolania (FJ)
3034-094 Povolania (NJ)
3034-124 Povolania (AJ)
4020-4 Ruská abeceda
4021-4 Základy ruského jazyka I
7505-084 Triedenie stavovcov
7510-084 Triedenie cicavcov
7500-084 Mačka domáca
7520-084 Bezstavovce I
7525-084 Bezstavovce II
7530-084 Bezstavovce III
7540-084 Hmyz I
7545-084 Vnútorné parazity
7565-084 Vírusy
7560-084 Stavba bunky
7600-084 Kostra človeka I
7610-084 Kostra človeka II
7620-084 Tráviaca sústava I
7630-084 Tráviaca sústava II
7640-084 Dýchacia sústava
7650-084 Cievna sústava
7660-084 Nervová sústava
7670-084 Pohybová sústava
7680-084 Zmyslové orgány
7690-084 Rozmnožovacia sústava
7550-084 Od kvetu k plodu I
7555-084 Od kvetu k plodu II
1965-084 Potravové siete – les
1970-084 Potravové siete – voda
1975-084 Potravové siete – lúka, pole
7700-084 Triedenie minerálov
7720-084 Geologická história Zeme
53550-084 Slnečná sústava / Zem v pohybe
8031-084 Mechanika tuhého telesa I
8032-084 Mechanika tuhého telesa II
9000-084 Periodická sústava prvkov / Vybrané prvky a ich zlúčeniny
9001-084 Laboratórne pomôcky
9002-084 Laboratórne aparatúry
9003-084 Laboratórny poriadok
50040-084 Liturgický rok
1900-084 Moja rodina
rozmer A5
1520-085 Základné jednnotky 
1540-085 Počítanie na číselnej osi
1560-085 Desatinné čísla
1571-085 Geometria II.
8030-085 Fyzikálne veličiny a jednotky
8080-085 Hustoty látok 
9010-085 Oxidy, názvoslovie
1810-085 Domáce zvieratá 
1825-085 Ovocie / zelenina z našej záhrady
1845-085 Stromy I. / Stromy II. 
1865-085 Obilniny a trávy
1880-085 Kríky
1890-085 Huby

Objednávkový formulár pre maloobchod

V príprave

Názov Zverejnené

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.