Workshopy

Workshop – Od údivu k pochopeniu

Obsahom workshopu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré umožnia pedagogickým zamestnancom v materskej škole orientovať sa v problematike využívania experimentálnych súprav MEKRUPHY pre materské školy vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Miesto:

Materská škola – v regióne 

Termín:

Podľa dohodnutého termínu

Čas:

4 hodiny

Určené: 

Učiteľkám predprimárneho vzdelávania

Poplatok: 

20 €/osoba

Ciele vzdelávania:

Rozšíriť profesijné odborné kompetencie učiteľa pri využívaní experimentálnych súprav MEKRUPHY pre materské školy vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda.

Klásť dôraz na záujem u detí v predškolskom veku o prírodovedné a technické javy každodenného života.

Prebúdzať a podporovať u detí zvedavosť a vzťah k vede a technike.

Využívať najmodernejšie učebné pomôcky na bádanie a objavovanie s deťmi v materskej škole.

Garantka a lektorka vzdelávania:

Mgr. Eva Mujkošová

Kontakt:

mujkosova@stiefel-eurocart.sk, mobil: 0903 469 870

Uzávierka prihlášok: 

5 dní pred konaním workshopu

Prihlášku je nutné zaslať na e-mailovú adresu garantky workshopu.

Viac informácií nájdete TU alebo v kategórii Workshopy.

Názov Zverejnené
Od údivu k pochopeniu
Prihláška na workshop
Veľkosť: 365.16 Kb Typ: PDF
23.04.2020
Od údivu k pochopeniu
Informácie
Veľkosť: 2276.58 Kb Typ: PDF
23.04.2020

Workshop – Interaktívne a inovatívne
v materskej škole 

Obsahom vzdelávania je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré umožnia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike ovládania a následného využívania interaktívnych a inovatívnych učebných pomôcok ako podporného prostriedku vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Miesto:

Materská škola – v regióne 

Termín:

Podľa dohodnutého termínu

Čas:

4 hodiny

Určené: 

Učiteľkám predprimárneho vzdelávania

Poplatok: 

20 €/osoba

Zameranie:

Získať praktické zručnosti pri ovládaní interaktívnej tabule prostredníctvom programov Flow Works, KidzFlow, ActivInspire Primary na tvorbu predvádzacích zošitov.  Rozšíriť si poznatky o interaktívnych a inovatívnych učebných pomôckach, obsahu výučbových programov určených pre predprimárne vzdelávanie.  

Ciele vzdelávania:

Rozšíriť profesijné odborné kompetencie učiteľa pri využívaní interaktívnej tabule a výučbových programov pre predprimárne vzdelávanie.

Tvoriť predvádzacie zošity pre využívanie interaktívnej tabule. Využívať najmodernejšie učebné pomôcky.

Garantka a lektorka vzdelávania:

Mgr. Eva Mujkošová

Kontakt:

mujkosova@stiefel-eurocart.sk, mobil: 0903 469 870

Uzávierka prihlášok: 

5 dní pred konaním workshopu

Prihlášku je nutné zaslať na e-mailovú adresu garantky workshopu.

Viac informácií nájdete TU alebo v kategórii Workshopy.

Názov Zverejnené
Interaktívne a inovatívne v materskej škole 
Prihláška na workshop
Veľkosť: 361.33 Kb Typ: PDF
23.04.2020
Interaktívne a inovatívne v materskej škole 
Informácie
Veľkosť: 1577.1 Kb Typ: PDF
23.04.2020

Workshop – Kreatívne tvorenie

Práca s kreatívnymi materiálmi je silná motivácia pre mnohé deti.

Výskumy dokazujú, že detskú inteligenciu môžeme rozvíjať prostredníctvom kreatívnych aktivít.

Tvorivý workshop je určený pedagógom predprimárneho, primárneho stupňa vzdelávania a vychovávateľom školských klubov.

Pedagóg prostredníctvom workshopu získa praktické zručnosti vo výtvarnej oblasti.

Miesto:

• Materská škola – v regióne 
• Firma STIEFEL-EUROCART s.r.o., Bratislava

Termín:

Podľa dohodnutého termínu

Čas:

4 hodiny

Určené: 

Pedagógom predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania a vychovávateľov školských klubov

Poplatok: 

20 €/osoba

Ciele vzdelávania:

Podpora kreativity prostredníctvom nových nápadov, ako stimulovať tvorivosť u detí vo veku 3 až 11 rokov.
Téma workshopu: • Ročné obdobia
• Sviatky
Obsah workshopu: • Plastická a priestorová tvorba
• Originálne využitie papiera
• Ďalšie kreatívne techniky (plstenie, maľba a kresba na textil/sklo/porcelán, papier-maché)

Garantka a lektorka vzdelávania:

Mgr. Eva Mujkošová

Kontakt:

mujkosova@stiefel-eurocart.sk, mobil: 0903 469 870

Uzávierka prihlášok: 

5 dní pred konaním workshopu

Prihlášku je nutné zaslať na e-mailovú adresu garantky workshopu.

Viac informácií nájdete TU alebo v kategórii Workshopy.

Názov Zverejnené
Kreatívne tvorenie
Prihláška na workshop
Veľkosť: 364.52 Kb Typ: PDF
23.04.2020
Kreatívne tvorenie
Informácie
Veľkosť: 1202.65 Kb Typ: PDF
23.04.2020

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.