Objavujeme dejiny Slovenska, Vlastiveda I. diel (SL)  108.00 € s DPH
(90.00 € bez DPH)

 • Kód produktu: 440-01SL

Výučbový program približuje žiakom prostredníctvom farebných ilustrácií, dobových aj súčasných fotografií, textov a máp dejiny nášho národa.


Výučbový program obsahuje:

 • 365 interaktívnych výučbových stránok
 • 260 fotografií a 50 ilustrácií
 • 13 historických máp


Výučbový program sa zameriava na 3 tematické celky:

Vládli nám

 • vývoj človeka od pravekého lovca
 • význam ohňa a práce vo vývoji človeka
 • vplyv Keltov na naše dejiny
 • germánske kmene a Rimania
 • príchod Slovanov na naše územie
 • Samova ríša a Veľkomoravská ríša
 • Uhorsko a prvé stredoveké mestá
 • reformy Márie Terézie
 • spisovný slovenský jazyk
 • vznik SR

Ľudová kultúra

 • rodinné a kalendárne tradície
 • tradičné slovenské jedlá a spôsob stravovania našich predkov
 • ľudové piesne, tance, kroje a remeslá

Významné pamiatky

 • hrady a zámky
 • skanzeny ľudovej architektúry
 • pamiatky UNESCO

PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.