Všetko o Česku  9.00 €
6.90 € s DPH
(5.75 € bez DPH)

  • Kód produktu: 5MA3-CR1

AKCIA: Zadarmo Európa / Svet - satelitná (A3) ku každej objednávke na náučné tabule a mapy (A3).
Európa / Svet - satelitná (A3)


Česko – na tematických mapách

  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme

Didaktická pomôcka prináša na mapách ČR základné údaje o polohe štátu v rámci sveta a Európy, jeho územnom členení, podnebí, pohoriach, vodstve, typoch pôdy, biotopoch, ochrane životného prostredia. Rovnako ponúka ďalšie základné údaje, ako sú rozloha, počet a zloženie obyvateľstva, štátne symboly a pod.


 

Česko – ochrana prírody a krajiny

  • DUO – obojstranný produkt, zadná strana je pracovnou verziou prednej

Didaktická pomôcka je v rámci predmetov prírodoveda a vlastiveda určená pre prvý stupeň základného vzdelania a v rámci predmetov geografia, biológia a prierezovej témy enviromentálna výchova aj pre druhý stupeň základného vzdelávania a stredné školy.

Obsah mapy podporuje u žiakov vnímanie života a prírody ako najvyšších hodnôt, pomáha pri budovaní ekologického povedomia, vedie k zodpovednosti za biosféru a k angažovaniu sa pri riešení problémov spojených s ochranou životného prostredia. Pomáha pri komunikácii o problémoch životného prostredia a pri učení sa starostlivosti o životné prostredie na miestnej, regionálnej, európskej a medzinárodnej úrovni.

Pracovná verzia na druhej strane slúži na precvičovanie učiva.


 

Česko – kraje, I. diel

  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme

Kraje: hlavné mesto Praha, Stredočeský kraj, Úsťanský kraj, Karlovarský kraj, Plzenský kraj, Juhočeský kraj

Didaktická pomôcka prostredníctvom obrázkov, máp a prehľadných informácií prirodzeným spôsobom prebúdza v žiakoch záujem o Českú republiku, poznanie jej súčasnosti aj histórie. Charakteristika krajov obsahuje základné informácie o rozlohe, počte obyvateľov, počte obcí, krajskom meste, okresoch. Nechýbajú informácie o prírodných podmienkach, podnebí, hospodárstve, doprave, pamiatkach, regionálnych zvláštnostiach a zaujímavostiach.

Na jednotlivých mapách krajov sú vyznačené nielen významné hrady, zámky, pamiatky UNESCO a archeologické náleziská, ale aj národné parky, CHKO a prírodné zaujímavosti či kúpele. Rovnako sú v nich zakreslené aj vybrané hospodárske informácie s celoštátnym významom.


 

Česko – kraje, II. diel

  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme

Kraje: Juhomoravský kraj, Zlínský kraj, Moravsko-sliezsky kraj, Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina

Didaktická pomôcka prostredníctvom obrázkov, máp a prehľadných informácií prirodzeným spôsobom prebúdza v žiakoch záujem o Českú republiku, poznanie jej súčasnosti aj histórie. Charakteristika krajov obsahuje základné informácie o rozlohe, počte obyvateľov, počte obcí, krajskom meste, okresoch. Nechýbajú informácie o prírodných podmienkach, podnebí, hospodárstve, doprave, pamiatkach, regionálnych zvláštnostiach a zaujímavostiach.

Na jednotlivých mapách krajov sú vyznačené nielen významné hrady, zámky, pamiatky UNESCO a archeologické náleziská, ale aj národné parky, CHKO a prírodné zaujímavosti či kúpele. Rovnako sú v  nich zakreslené aj vybrané hospodárske informácie s celoštátnym významom.


 

Česko – všeobecnogeografické/administratívne

  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme
  • pre žiakov ZŠ a SŠ

Podrobnú všeobecnogeografickú mapu ČR dopĺňajú základné údaje o ČR a politická mapka strednej Európy.

Administratívna mapa prináša podrobné informácie o administratívnom členení krajiny. Na mape vyšších územných samosprávnych celkov sú zakreslené všetky obce SR, vodná a cestná sieť. Legenda zahŕňa štatistické údaje o jednotlivých krajoch – rozloha, počet obyvateľov, počet obcí.


MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.