Pozri sa do mňa, celotelový MR sken  49.00 € s DPH
(40.83 € bez DPH)

 • Kód produktu: SE RO59254
 • sada obsahuje:
  • 1 celotelový MR sken (16 čiastkových transparentných farebných MR skenov) v životnej veľkosti (1,5 m)
  • 1 mini celotelový MR sken
  • 1 mini RTG snímok kostry ľudského tela
  • 2 ilustrované vyobrazenia vnútorných orgánov
  • sprievodca s príkladmi aktivít
 • MŠ, ZŠ (vhodné od 5 rokov)

Autentické MR skeny ľudského tela a podrobné ilustrácie vnútorných orgánov sprístupňujú deťom jedinečný pohľad na jednotlivé časti ľudského tela a zároveň ukazujú, ako sú vzájomne dokonale prepojené. S použitím svetelného zdroja (napríklad lampa, baterka, svietiaci panel) môžu žiaci pozorovať aj najmenšie detaily.


Jedinečná pomôcka podporuje u detí záujem o spoznávanie vlastného tela. Učí ich vnímať základné anatomické kategórie, zamýšľať sa nad základnými fyziologickými funkciami a rozvíja ich prírodovednú gramotnosť prostredníctvom zážitkového učenia.


PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.