Zem a jej stavba/Pohyb litosférických dosiek  98.00 € s DPH
(81.67 € bez DPH)

  • Kód produktu: 47323-08
  • formát 160 x 120 cm
  • 2 v 1 – obojstranný produkt, každá strana je venovaná samostatnej téme
  • pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ

Náučná tabuľa približuje žiakom geologické procesy, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú podobu našej planéty a umožňujú na nej existenciu života.


Jedna strana sa zameriava na Zem ako na planetárne teleso a zasadzuje ju do širších vesmírnych súvislostí. Dôraz sa však kladie predovšetkým na stavbu našej planéty. Model Zeme s jasne vyznačenými časťami od zemskej kôry až po zemské jadro dopĺňajú ich stručné charakteristiky. Časť tabule je venovaná sféram zemského telesa.

Druhá strana sleduje dynamické hľadisko zloženia Zeme. Definuje pojem litosféra, vysvetľuje pohyb litosférických dosiek a s tým súvisiaci neustály proces vzniku a zániku zemskej kôry. Strane dominuje mapa sveta s reliéfom oceánskeho dna a vyobrazením dosiek, ako aj vyznačením smeru ich pohybu. Na mape je vyznačených 9 miest, na ktorých dochádza k stretom alebo vzďaľovaniu litosférických dosiek. Každé z nich je doplnené obrazovým materiálom a stručným opisom.


PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.