Samosprávne kraje SR - cvičenia (DL)  9.90 € s DPH
(8.25 € bez DPH)

 • Kód produktu: 440-05DL

Výučbový program s cvičeniami na dôkladné precvičovanie vedomostí o samosprávnych krajoch SR.


Výučbový program obsahuje 3 typy cvičení s dynamicky sa meniacimi zadaniami:

 • výber správnych odpovedí áno/nie
 • výber z troch možných odpovedí
 • priama činnosť žiaka s vkladaním obrázkov, textov, práca s mapou, časovou priamkou

 

Cvičenia sú zamerané na 6 tém:

Všeobecne o kraji

 • mapa kraja
 • krajské mesto a ďalšie významné mestá
 • okresy

Poloha

 • poloha kraja na mape SR
 • hraničiace kraje a štáty

Doprava

 • cestná, železničná, letecká a lodná doprava na mape

Povrch a vodstvo

 • mapa a charakteristika povrchu kraja
 • pohoria, nížiny
 • národné parky a CHKO
 • rieky a vodné nádrže

Turistické zaujímavosti

 • prírodné zaujímavosti
 • hrady, zámky, kaštiele, pamiatkové rezervácie
 • festivaly, kúpele

Priemysel a poľnohospodárstvo

 • najvýznamnejšie závody
 • charakter poľnohospodárskej výroby

PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.