Môj prvý slovník slovenského jazyka (SL5) 

 • Kód produktu: K1002-08/CD-SL5

Kniha s CD

 • pre 1. až 3. ročník ZŠ
 • odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Školská sada č. 1 obsahuje:
- 5 kníh
- digitálnu interaktívnu verziu na 1 CD so školskou licenciou a nahovorenými textami

 

Momentálne nedostupné!


Kniha je rozdelená na tematickú a abecednú časť.

Súčasťou knihy je aj jej digitálna interaktívna verzia na CD.

 • Tematická časť zahŕňa 25 tematických okruhov z bežného života. Každá téma obsahuje celostranovú ilustráciu a 20 slov z daného významového okruhu napísaných tromi typmi písma.
 • Abecedná časť s navigačnými prvkami a ilustráciami obsahuje viac ako 2 500 hesiel. Spôsob spracovania uľahčuje orientáciu.
 • Príloha stručne a prehľadne zhŕňa všetky jazykové javy, s ktorými sa žiaci stretávajú na hodinách slovenského jazyka v 1. až 3. ročníku ZŠ.
 • Digitálna interaktívna verzia je nahovorená a cvičenia sú rozdelené podľa jednotlivých ročníkov a stupňa náročnosti. Slovníková časť je rozšírená o množstvo fotografií a ilustrácií.

Kniha

 • 500 hesiel v tematickej časti
 • 2 500 hesiel v abecednej časti
 • úlohy a gramatická príloha
 • žiaci si precvičujú čítanie, písanie, významovú stránku slov, rozširujú si slovnú zásobu a rozvíjajú svoje vyjadrovacie schopnosti
 • žiaci si precvičujú abecedu a abecedné usporiadanie slov, oboznamujú sa so slovnými druhmi a učia sa základom práce so slovníkom

Digitálna verzia

 • ozvučená tematická a abecedná časť
 • vyše 450 úloh rozdelených do 17 skupín podľa jednotlivých ročníkov

PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.