Životné prostredie, I. diel (DL)  9.90 € s DPH
(8.25 € bez DPH)

 • Kód produktu: 180-08DL

Výučbový program s animáciami zameraný na zložky životného prostredia a slnečné žiarenie je vhodný na predmet environmentálna výchova, významnú prierezovú tému prelínajúcu sa všetkými predmetmi na prvom stupni.


Didaktická pomôcka rozvíja schopnosť žiaka analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím a pochopiť potrebu ochrany životného prostredia.

 

Výučbový program obsahuje:

 • 170 výučbových stránok
 • 290 fotografií a ilustrácií
 • animácie – fotosyntéza, kolobeh vody, vznik a následky kyslých dažďov

 

Výučbový program zameraný na 4 tematické celky:

Pôda

 • najvrchnejšia časť našej planéty
 • zloženie pôdy, tvorba a význam humusu
 • význam pre život rastlín, húb a živočíchov
 • následky znečisťovania pre život na Zemi

 

Voda

 • kolobeh vody v prírode
 • výskyt, chuť a skupenstvá vody
 • význam pre život rastlín, húb a živočíchov
 • následky znečistenia pre život na Zemi
 • hospodárske využitie

 

Vzduch

 • zloženie vzduchu
 • vzduch ako atmosféra našej planéty
 • význam pre život rastlín, húb a živočíchov
 • hospodárske využitie
 • následky znečisťovania pre život na Zemi

 

Slnečné žiarenie

 • pôvod slnečného žiarenia
 • význam pre život na Zemi
 • zložky slnečného žiarenia a ich pôsobenie na živé prírodniny
 • hospodárske využitie

 


PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.