Začínam sa učiť (DL)  9.90 € s DPH
(8.25 € bez DPH)

 • Kód produktu: 140-01DL

Výučbový program s množstvom cvičení na rozvoj grafomotoriky, matematického a logického myslenia, plošnej a priestorovej orientácie.


Výučbový program obsahuje:

 • 19 typov cvičení 
 • neobmedzené množstvo náhodne sa generujúcich úloh

 

Cvičenia sú zamerané na 6 tematických modulov:

Písanie

 • priestorové vnímanie
 • grafomotorika a vizuomotorika
 • rozvoj gramotnosti a predpríprava na písanie

 

 

Počítanie

 • rozvoj matematického myslenia
 • základné počtové úkony v číselnom rade 1 – 10
 • počet – číslo

 

 

Farby

 • spoznávanie farieb

 

 

Tvary

 • rozvoj plošnej a priestorovej predstavivosti
 • rozlišovanie rovinných tvarov
 • priraďovanie, triedenie a porovnávanie podľa farby, tvaru a veľkosti

 

 

Logické myslenie

 • hľadanie súvislosti a postupnosti v logickom rade
 • určenie a vylúčenie navzájom nesúvisiacich objektov

 

 

Rozprávanie

 • rozširovanie slovnej zásaby
 • voľné rozprávanie a logické dokončenie príbehu

 


PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.