Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ (SL)  108.00 € s DPH
(90.00 € bez DPH)

 • Kód produktu: 154-08SL

Interaktívna učebnica s výučbovou a praktickou časťou na dôkladné precvičovanie učiva je určená najmä žiakom 4. ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov 5. ročníka.


Interaktívna učebnica obsahuje:

 • 82 výučbových stránok
 • 90 cvičení
 • 6 testov po 10 cvičení
 • 85 pracovných listov v PDF

Výučbový program je zameraný na 5 tematických celkov:

 • Predpona
 • Vybrané slová
 • Priama reč
 • Delenie hlások/Spodobovanie
 • Slovné druhy
  – ohybné
  – neohybné

Výučbová časť

 • logicky a prehľadne usporiadané učivo
 • zrozumiteľne a názorne vysvetlené, doplnené vhodnými príkladmi
 • rozširujúce učivo určené pre mimoriadne nadaných žiakov

Praktická časť na precvičovanie učiva:

 • 90 cvičení s mnohonásobným opakovaním a množstvom nových zadaní
 • úlohy aj pre mimoriadne nadaných žiakov
 • každý tematický celok uzatvára test s 10 cvičeniami s dynamicky sa meniacimi zadaniami
 • pracovné listy vo formáte PDF na vytlačenie

PODOBNÉ PRODUKTY

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.