Virtuálna a rozšírená realita na školách – ClassVR

05.10.2023

ClassVR logo

JEDINÝM ZDROJOM POZNANIA JE SKÚSENOSŤ.

Albert Einstein

 

Vzdelávací obsah ClassVR / Tvorba vlastného vzdelávacieho obsahu

Vzdelávací obsah ClassVR je v súlade s učebnými osnovami a prináša viac ako 1 000 výučbových zdrojov virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR).

Výučbové zdroje VR a AR spolu so štrukturovanými výučbovými plánmi pomáhajú žiakom formou jedinečného zážitku pochopiť neraz náročné učivo.
Učitelia môžu každú vyučovaciu hodinu obohatiť o špecifický obsah - zdroje VR a AR, výučbové plány a pracovné listy.

Pútavý vzdelávací obsah ClassVR

Pútavý vzdelávací obsah ClassVR

ClassVR je kompatibilný s ostatnými poskytovateľmi výučbových zdrojov VR a AR a umožňuje učiteľom a žiakom vytvoriť si a nahrať vlastný obsah.

  • Kompatibilita s poskytovateľmi vzdelávacieho obsahu VR a AR
  • Vytváranie a nahrávanie 360° a 3D obsahu
  • Zdieľanie obsahu v rámci ClassVR komunity

 

Riadenie procesu výučby pomocou ClassVR

ClassVR online portál umožňuje jednoduché používanie vzdelávacieho obsahu, jeho manažovanie a ovládanie žiackych okuliarov na virtuálnu realitu.

Najdôležitejšou súčasťou ClassVR je užívateľský prívetivý online portál. Poskytuje všetok obsah a nástroje potrebné na kvalitnú výučbu podporenú VR. Vzdelávací obsah je prehľadne rozčlenený podľa predmetov, tém a kľúčových slov. Ku každému výučbovému zdroju VR/AR je priradený krátky popis. Učitelia si k nemu môžu zároveň stiahnuť podrobné návody a pracovné listy.

  • Simultánne vytváranie a spúšťanie aktivít
  • Dynamické body záujmu
  • Sledovanie žiakov

 

Predstavenie Avantis World

Avantis World je revolučný vzdelávací zážitok, svet, kde sa nemožné stáva virtuálnou realitou!

Predstavte si, že by ste mohli zobrať svojich žiakov na Mesiac, plávať s nimi v krvnom riečisku, cestovať v čase a pozorovať dinosaurov, a to z akéhokoľvek zariadenia na svete. Avantis World umožňuje žiakom vo svojom prvom vzdelávacom parku virtuálnej reality na svete objavovať, skúmať a prežívať nepredstaviteľné veci.

V Avantis World sa môžu žiaci voľne prechádzať, skúmať a prežívať scény VR, ako keby boli skutočne priamo v nich.

Preskúmajte prvý vzdelávací park virtuálnej reality na svete!

Obsah prispôsobený učebným osnovám

Avantis World obsahuje stovky jedinečných scén a zdrojov prispôsobených učebným osnovám, ktoré umožňujú vzrušujúcu výučbu založenú na vzájomnej spolupráci žiakov.

Sledujte pokroky žiakov pomocou kvalitných nástrojov určených na hodnotenie, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre učiteľov.

 

Vzdelávací obsah v štyroch krajinách VR

Preskúmajte aj nemožné v jedinečnom vzdelávacom svete a navštívte štyri vzrušujúce krajiny VR zamerané na konkrétne predmety!

Ako každý zábavný park aj Avantis World je rozdelený na krajiny s rôznymi oblasťami a výučbovými scénami, ktoré môžu žiaci samostatne preskúmať. Každá výučbová scéna prináša fascinujúci zážitok. Žiaci môžu objavovať, skúmať, ako keby tam boli osobne – od dejepisu cez prírodné vedy, geografiu až po literatúru. Ocitnú sa tak odrazu na miestach, ktoré si doteraz nevedeli ani predstaviť.

  • Výlet do Krajiny času
  • Krajina vedy
  • Skúmanie Krajiny Zem
  • Krajina literatúry

 

Čo je to ClassVR a aké sú výhody VR vo výučbe

ClassVR poskytuje všetko, čo potrebujete na implementáciu virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR) do výučby.

ClassVR je prelomová technológia VR vytvorená špeciálne pre školy. Jej cieľom je podporovať spôsob výučby, ktorý prebudí v žiakoch všetkých vekových kategórií záujem o získavanie vedomostí.

VR technológia ako účinný učebný nástroj

ClassVR to sú okuliare na virtuálnu realitu s užívateľsky prívetivým prostredím pre žiaka, zabudovaný unikátny vzdelávací obsah v súlade s učebnými osnovami a jednoduché ovládanie pre učiteľa.

Používanie technológií v rušnej triede nie je vždy jednoduché. Užívateľské prostredie ClassVR a riadenie celého procesu učiteľom zabezpečujú, že táto technológia nájde vo vzdelávacom procese plné uplatnenie a poskytne žiakom aj učiteľom nezabudnuteľný zážitok.

Komplexné riešenie VR a AR pre školy


Fakty potvrdzujú, že virtuálna realita výrazne rozširuje možnosti výučby a posúva jej doterajšie hranice. Pomáha žiakom lepšie pochopiť a zapamätať si preberané učivo.

 

Odkazy:

 

Ďalšie články

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.