Matematika pre 6. ročník ZŠ, I. diel (1 tablet)  9.90 € s DPH
(8.25 € bez DPH)

 • Kód produktu: TA15161-1DL

Interaktívna cvičebnica na precvičovanie učiva z matematiky je určená najmä žiakom 6. ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov 7. ročníka.


Výučbový program obsahuje:

 • 118 cvičení s dynamicky sa meniaciami zadaniami na neobmedzené precvičovanie učiva
 • vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti

Tematické zameranie cvičení:

Deliteľnosť

 • Deliteľ a násobok
 • Kritériá deliteľnosti
 • Prvočíselný rozklad
 • Spoločný násobok a deliteľ

Desatiné čísla

 • Zápis a význam desatinných čísiel
 • Sčítanie desatinných čísiel
 • Odčítanie desatinných čísiel
 • Násobenie desatinných čísiel prirodzeným číslom
 • Delenie desatinných čísiel prirodzeným číslom

Obvod a obsah

 • Základné prvky štvorca a obdĺžnika
 • Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika
 • Obsah pravouhlého trojuholníka
 • Premeny jednotiek dĺžky a obsahu
 • Útvary zo štvorcov a obdĺžnikov

 

Tabletová verzia vyžaduje operačný systém Android.


PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.