Matematika pre 5. ročník ZŠ, I. diel (1 tablet)  9.90 € s DPH
(8.25 € bez DPH)

 • Kód produktu: TA15151-1DL

Interaktívna cvičebnica na precvičovanie učiva z matematiky je určená najmä žiakom 5. ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov 6. ročníka.


Výučbový program obsahuje:

 • 102 cvičení s dynamicky sa meniaciami zadaniami na neobmedzené precvičovanie učiva
 • 15 podtém
 • vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti

 

Tematické zameranie cvičení:

Prirodzené čísla do a nad milión

 • zloženie prirodzených čísel
 • párne a nepárne čísla
 • porovnávanie prirodzených čísel
 • číselná os
 • odhad čísel
 • zaokrúhľovanie
 • rímske číslice

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel

 • sčítanie a odčítanie spamäti
 • písomné sčítanie a odčítanie
 • pomôž si kalkulačkou
 • úlohy s eurami a centami

Násovenie a delenie prirodzených čísel

 • násobenie a delenie spamäti
 • písomné násobenie a delenie
 • poradie počtových operácií
 • delenie so zvyškom

 
www.littlelane.eu
Tabletová verzia vyžaduje operačný systém Android.


PODOBNÉ PRODUKTY

Nezmeškajte informácie o novinkách, zľavách a akciách.